Documentații exproprieri terenuri pentru A8 UAT Păsăreni

H.G. referitoare la exproprieri terenuri autostrada A8 Ungheni-Miecurea Nirajului