Istorie

Prima atestare documentară:

Localitatea Păsăreni:1392
Localitatea Gălăţeni:1333

Evoluţia istorică:
    Localităţile Păsăreni şi Gălăţeni au fost populate de secui aproximativ în secolele XI–XII. În secolul XIII-XIV localităţile comunei de azi figurau în evidenţele parohiale ale diferitelor localităţi limitrofe. Colectivităţile de secui trăiau în organizaţii etnice în regimuri săteşti. Colectivităţile erau administrate de către adunările săteşti. În fruntea satelor era primarul (falubiro). După anul 1848 administrarea comunei era efectuată de către un consiliu din care o jumătate erau aleşi iar cealaltă jumătate erau formaţi din persoanele care plăteau cele mai mari impozite locale. Administrarea de zi cu zi a intrat în atribuţiile primăriei formată dintr-un primar, viceprimar, casier, agent fiscal – personae care erau alese şi un secretar care din secolul XVIII era angajat al statului. Până în anul 1968 localităţile Păsăreni şi Bolintineni formau o comună, iar localitatea Gălăţeni cu localitatea Roteni forma separate o altă comună. În anul 1968 s-a format comuna Păsăreni cu satele aparţinătoare Păsăreni, Gălăţeni şi Bolintineni (satul Roteni fiind ataşat comunei Acăţari). Această situaţie a fost până în iunie 1989 când toate trei satele au fost ataşate comunei Găleşti. Situaţia anterioară s-a restabilit la data de 01 ianuarie 1990 când a reluat fiinţă comuna Păsăreni.