concurs posturi vacante

JUDEŢUL  MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PĂSĂRENI
Tel./Fax  0265-710290                  e-mail : primpas@lorinfo.ro
Nr. 2188  din   01 octombrie 2021

ANUNȚ

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru 2 posturi vacante MUNCITOR  III

  

                        Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările ulterioare,   Primăria Comunei Păsăreni, județul Mureș   organizează   în   data de 25.10.2021, concurs pentru ocupare a două posturi contractuale vacante de MUNCITOR Grad III.